Tìm kiếm
RSS

Bài đăng 'Tháng Mười Hai' năm '2014'

“Better bites” - Phương pháp kích thích vị giác dành cho bé biếng ăn!
Nhận xét ( d) “Better bites” - Phương pháp kích thích vị giác dành cho bé biếng ăn!

Con ghét ăn rau, rất ngại thử món mới? Bạn cứ điên cuồng làm lụng chế biến nhưng rồi con đều không chịu ăn? Con nghiện ăn đồ ngọt khiến bạn phải giấu tất cả đồ ngọt đi? Bạn rơi vào vòng luẩn quẩn vì cứ nấu đi nấu lại một vài món. Mỗi lần con ăn giống như trận chiến và mối lo con thiếu dinh dưỡng, rố...